Deri Tümörleri

jinekomasti

Deri Tümörleri

Deri Tümörleri

Deri tümörleri tüm popülasyonda en sık görülen kanserlerdir. Başlıca 3 ana tipi mevcut olup bu kanserlerin hepsinin davranışı, seyri, görüntüsü, birbirinden farklılık gösterir.

Deri tümörleri oluşumunda en büyük risk ultraviyole (UV) ışınlarıdır. Yüz ve güneş gören bölgelerde ortaya çıkan yeni cilt lezyonları, bir süredir mevcut olan fakat yapısında değişiklik saptanan benler (nevüs), geçmeyen yaralar, eski yanık veya akıntılı alanlar içerisinde ortaya çıkan yaralar cilt kanserleri için birer uyarıcıdır. Bu tipte lezyon saptayan tüm hastalar plastik cerrahi uzmanına başvurarak gerekli değerlendirmeleri yaptırması önem arz eder. Bu muayene esnasında gerekli görülürse uygulanacak biyopsi ile tanı kesinleştirilebilir.

Deri kanseri tanısı konulması sonrasında bir sonraki basamak tedavide hangi yaklaşımın daha uygun olacağının karar verilmesidir. Bu aşamada kritik öneme haiz nokta ise erken tanıdır. Erken tanı konulan hastalarda cerrahi müdahaleler ileri evrelere kıyasla daha küçük boyutlarda uygulanmakta buda operasyon sonrası hastanın iyileşmesini ve kozmetik sonuçların daha iyi olmasını sağlamaktadır. Deri kanseri rekonstrüksiyon seçenekleri basitten komplekse doğru sırasıyla; güvenli sınırdan lezyonun çıkarılıp dikilmesi, çevre dokudan flep (doku) aktarımı, deri grefti (yaması), uzak bölgeden flep aktarımı, mikrocerrahi teknikler kullanarak flep aktarımıdır. Gerekli görülmesi durumunda bu işlemlere ek olarak lenf bezlerinin alınması takiben radyoterapi ve kemoterapi de uygulanabilmektedir.